Kontakt
ZuZig
  Murgašova 912/40
  018 41   Dubnica nad / Váhom
  tel.: +421 910 991 833
  tel : +421 907 720 757
 
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Podporované platby
Dobierka

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy

Komu


Meno / Obchodné meno: Ján Gerhard GeriJa ( zuzig.sk)
Adresa: Murgašova 912/40 Dubnica nad Váhom 01841

IČO:     44595140
telefón: +421907720757

e-mail: info.zuzig@gmail.com

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

a : V rámci 14 dňovej zákonnej lehoty ( bez udania dôvodu)

b : Z iných,alebo reklamačných  dôvodov. Tu vypíš dôvod:

Číslo objednávky*:

Dátum objednania*:

Dátum prijatia*:

Meno / Obchodné meno*:

Adresa kupujúceho*:

Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:


na bankový účet / IBAN /: SK

Dátum*:

Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

  Nehodiace sa preškrtni


 

*povinný  údaj